Retrogradni Merkur

Od  danes pa vse do 20. julija 2013, se bo Merkur gibal retrogradno. Od nas bo želel, da bomo posvečali veliko več pozornosti določenim področjem, najbolj se bo pa to poznalo v komunikaciji, poslu in prometu. Torej pričakujemo lahko zastoje in prekinitve v pretoku informacij, v povezavi s tistimi področji, kjer se nahaja v naši rojstni karti in hišami, katerim vlada. Seveda lahko pride tudi do zmešnjav, zamud in zmede, saj se nahajamo v informacijski dobi. Zato retrogradnosti Merkurja v teh časih še posebej čutimo.

Usmeriti se bo potrebno nazaj, navznoter ter ponovno iskati smisel stvari, s katerimi smo navidezno že opravili. Upočasnite svoj tempo in reflektirajte stvari, s katerimi še niste povsem počitistili. Bodite pazljivi v komunikaciji in predvsem zelo temeljiti, vse preverite dvojno. Ne domnevajte, da bodo drugi razumeli. Ne lotevajte se večjih podvigov ali poslov, sploh pa ne takšniih, ki zahtevajo migracijo večje količine podatkov.